is toegevoegd aan uw favorieten.

Aurora Leigh

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ernstig; voor hen allen is de idee van een mes voldoende om werkelijk vleesch te snijden, en steeds den veil,gen afstand, door de Natuur tüsschenTe dulH en..d^ad Sesteld- met te vurig en heftig on|e

-ait Cigen Z'J de wereld met onder¬

gang en stormen zij voort, om met niets ontziende logika het onmogelijke in praktijk te brengen.

hu \ nWC br.®edsPrakige Engelsche redenaars met

me„,al£;„gelt,dtr™;ehlV;aPPe° " Sei""

jg. (. elke richting laa, dri^g's TglnZrfu

nLT ngl Fra"SChe V0lk- Dat laat zich niet aldus naar willekeur drijven! Het draait rond, ja maar

rondom de een of andere spil van eigen £uT en het zith aanSdhlf ^ f d°°T de kracht' w"rmee

aan abstracte Zestien; Sj he^ niS

wortel van een algemeene waarheid vezel voor vezel

los te wikkelen en op het ragfijne weefsel dat H?

riggeachtrteksaiaanr St7aa,nde deelen scheidt, nauwkeug acht te slaan Zelfs de vrijheid moet, wil zii

door ons worden begrepen, concreet en in een feu-

zij nietV°metgonzIen' 't0t °DS komenanders strookt a C W1Jze van z,en> met dat. wat eer¬

waardig is in ons oog. Want de vorm, de eenmaal

bepaaWe vorm, dat is voor ons maar de zaak. Voor wieg 'en t'raf°ed T ^ be"' d°0r moeders

Mafr laat hÜ vaders graf en nagedachtenis.

Maar ]aat het zijn een dichterhart is groot sjenoee voor twee nat.onaliteiten, hoe bezwaaflijk ook ge? huisvest in een vrouwenborst. S

u -P, dan Sterk in miJ'ne 'iefde tot dit nobele Frankrijk, dezen dichter onder de volkeren die (terwijl de huishouding te grondeeïï

ander ideal« " h-ke" nt let'eenTf

schen de C f-Cr ZUIVei"der evenwicht tüs¬

schen de seksen, een liefdebond, die geen gelofte