is toegevoegd aan uw favorieten.

Aurora Leigh

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een kmd. Wat heeft een verworpeling als zij, met kroon van gelukkige vrouwen te maken, die de eenvoudigste onder haar vol zelfgevoel doet spreken van „Mijn kmd." Wie vindt een diamanten ring aan den vinger eens bedelaars en twijfelt of hij een dief

voo ?! Cft? Een kind is te kostbaar een schat oor zulk een arm schepsel, om het niet op oneer-

hjke wijze verkregen te hebben. Bij haar getuigt het sThUVe:. " ~ het "W van

nie* aan R°mney schrijven: „Marian is hier;

hLrV '• Z3g haar hier te parijs... met

haar kind Twee jaar geleden verwierp zij uwe liefde

maar blijkbaar niet om van honger ?e sterven. GH

hebt toen om harentwil geleden, maar thans, nu ge

even wem,g meer aan haar denkt, als aan de maand-

roos den vorigen zomer verwelkt, nu ge in haar

plaats een krachtige, bloeiende taxis hebt geplant,

deel ik, om u alle ongerustheid te benemen, u uit

toutere goedheid mede, dat zij niet dood - alleen

maar te gronde is gegaan."

Maar neen, dat gaat te ver. Ik ben wreed als

denk ik" aan^'j tl mhaUi. g°ritSel achter het behan'gsel Sarht, e" tS er mijn blaffe"de. bijtende

gedachten op aan. - Een kind. Wat zou dat? -

ühah,n °UW k'an Wel Ziek ziJn en haar verzocht hebben er mee in de lucht te gaan. Zou ik haar

daarom te schande maken? Ook kan het kind zich L * S.A Hdere licht verklaarbare reden aan «l F, , Mht hebben: - zij heeft, dunkt mij, iets aantrekkelijks voor kinderen — en heeft zii het daarom tot zich genomen. Staat het mij vrij haar deswege te brandmerken?

hliLk f! J5°mney niet schrijven. Hij is op het oogenbhk gelukkig - en... het zou kunnen zijn, d af zij schuldig ware — wat misschien een schaduw zou

KTdaTEi T ^ Wat ^ betreft' ik ^

dan hij tegen den regen, omdat ik door geen