is toegevoegd aan uw favorieten.

Aurora Leigh

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uLnSenh'e" °m "***" "id « dk« lk ni« »•*

was^mijn ZLr ™ R°","e>' U«h te

klonkT het "antwoord."3" "***" " h°°™"

u int1 ge-al Zal ik met U gaan'" hernam ik. „Bij u kunnen w.j even goed spreken, als bij mij Mii

wacht niemand en ik heb den dag voor mijzdve"

^"rd^teTev nT^n" r? kramPachtig- maar zonder S verkiest Eindelijk sprak zij: „Welnu, zooals gj verkiest, tls beter zelfs, 't is spoediger gezien dan gezegd, en al zult gij mij de moeite die gij u

faaïd difte^3:" VindCn' 'l " diende mfeite Datron V:°°r eene'zoo goed is als gij."

Daarop ging zij mij op hare beurt voor en ik volgde als over een smalle plank, boven een bruisenden bergstroom, tredend in haar voetstappen, mij aan haar

"ort'Ten mnmCt * ^ Zo° ^n wi/zagend TL * mjl omveer en nog eens een mijl.

achter ons^ ^de dichtbe™lkte buurten als Sefnp l h? Cn d3ar waren SroePen huizen

h er taS en H De moestuinen waren

a s de bniJn , !fraChter Strekten Ia"ge' wi"e muren, naar de velden > ^ Spmneweb' zich tastend of ten h J !"*' Men zag half voltooide huizen door hohS U|tgegraven fondamenten, verbonden

gruisde ka1kge' gT beWaSSCn Plekken' vo1 verg ïsde kalk, waarop hier en daar een geit stond

met gmote st°P T nieuv' - j°ng wingerdblaadje,' met groote, starende oogen reikhalzend Bacchus' komst

scheen te verbeiden. De geheele plaats geleek m™ op een verwoest dan op een in aanbouw fijnd terTelm

't HeeftSanese J' W°°nt er"0gternauwernood.

zet zich nnt T dr0efgeestig aanz'en. Het land verzet zich nog tegen de stad, zooals een ongetemde

va k zich aan de sterke vuist van den jager foekMe

ontwringen. Hij slaat met de vleugels, hij tracht te