is toegevoegd aan uw favorieten.

Aurora Leigh

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fijne vrucht, die zij vreesde te kneuzen, lichtte zij een shawl op — geen granaatappel heeft warmer, donziger blos dan wat zich aan mijn oogen vertoonde.

Daar lag het op den rug, het eenjarig wichtje, gekoesterd, gestoofd, vol levenswarmte tot in al de kuiltjes van zijn poezel lijfje, tot in de vochtige, kleine krullen, die om zijn gezichtje hingen. Want daar de doek hem geheel had bedekt, om het felle licht af te weren, waren bei zijn wangen gloeiend en rood, als de eerste levende roos, waarin het hartebloed van den herder ging wegvloeien, te sneller door zijn liefde. En liefde viel ook hier te speuren in het aardige kindermondje, dat blijkbaar in den droom zich tot zuigen had geplooid, in de kleine b'oote voetjes, als vogeltjes in het nest bij elkander gekropen, in de knuistjes, die nog den indruk bewaarden van den vinger, waarom zij zich bij het inslapen hadden gesloten, 't Was alles zoo zacht en teer.

Terwijl wij daar sprakeloos stonden — want o, dat zooveel onschuld van zooveel schuld moest getuigen, dat drong de woorden op mijn lippen terug — maakte het licht, dat op zijn oogleden viel, hem wakker. Hij keek ons aan met groote, blauwe kijkers, niet recht wetende, wat hij zag — wij stervelingen geleken zoo weinig op de engelen, die hij in den droom had bezocht. Maar van lieverlede herkende hij zijn moeder en heette haar welkom met een lach, dien hij in den hemel welken hij gaarne voor haar prijs gaf, scheen té hebben geleerd. Toch verroerde hij zich niet, maar ging voort met lachen in slaperige verrukking, zóó gelukkig, zoó zalig, dat hij niet begeerde te worden gestoord. Hij lag daar als een roos, zeide ik, ja, blozend en roerloos als een roos, die in alle stilte haar bladeren ontplooit, volkomen tevreden zoo zij maar door te bloeien haar leven mag uitleven.

Zij boog zich over hem heen, hem drinkend als wijn, met die alles te boven gaande liefde, die zoowel zielesmart als zielsverrukking mag worden genoemd. Want liefde, waarachtige liefde, sluit de volheid van