is toegevoegd aan uw favorieten.

Aurora Leigh

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voorzienigheid het beschikt - en hoewel hii altijd aan haar dacht ^

J\;:j verstond> zij begreep, zij had wel gedacht dat het zoo wezen zou; drukt men den viLer oo een opening van een fluit, dan komt een nieuwe noot de melodie vervolgen; zij had reeds lang geweten dat een, die waardiger was dan zij, in hare Es'

K,.domen: dat die Udy 4

ZegLm.jhad'" HeP ik mCt VUUr' "Zo° liefhadl

„Ik zal ui alles zeggen," was haar antwoord maar

mTdat* Ml t T iCt aflCggen Van eeden; zweer mij, dat hij in Engeland nooit zal vernemen in welkeen afschuwelijke val het arme schepsel dat hii S »jn wam had willen v„ee,e„, we?d Jd" vè„ " omgebracht. Want ik ken hem; hij die het "eed

nTt vat zic'h aft^ ^ ^ h««K

ZelukkS z in lkrne"letten Cn daardoor n''et zóó gelukkig zijn als ik met hart en ziel wensch. Thans

_ h{|.. gaandeweg verleeren te denken aan mij die

naar hij meent, eigenzinnig, ondankbaar van hém is

heengegaan, maar wist hij... D, de scherpe nTgS

voor IHT TeCht' miJ' aangedaan, zou mij voor altijd in zijn herinnering boren. Ik zou hem

voor oogen blijven, als een vogel, die met vast^

spijkerde vleugels boven het vuur van een ruwen ja5er

nentxeedt' ""'i teergevoelige- die toevallig bln,e h ^ u , eetlust beneemt- Neen, uwe Marian 's dood hang haar niet aan een spijer maak é"

"ik^nt a^haar 'n StÜte' zonder klokkengelui"

h|b™!°k,kz™ dantvenTofdS """^vonden

Zij gaf geen antwoord maar schudde het hoofd

toorn^en^ «rhaamte ï den hen^ bo™

schaamte verheven, de geschiedenis van