is toegevoegd aan uw favorieten.

Aurora Leigh

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vod een fonkelnieuwe stof lijkt, waarmee ze op balcon en boulevard kunnen pronken. Wat mij betreft ik zou liever mijn weg tusschen bordeelen nemen, dan strijkelings langs deze vrouwen gaan. Juist omdat zij zich zooveel beter voordoen, zijn die wandelende logens erger dan de verloren schepsels, die onze straten op en neer gaan. De duivel is nooit duivelscher dan wanneer hij fatsoenlijk is. — Maar ga voort lieve, met uw verhaal." '

, •'\Het t °ven£f is hier," sprak zij en wees op haar kind. „Ik vond een modiste goedhartig genoeg, om mij in rust en vrede met haar werksters te laten naaien. Wat kon ik beter doen dan voor hem, dagen en halve nachten, den draad op en neer te halen?

oo leefde ik voor hem, en zoo leeft ook hii en zoo weet ik thans, dat ook God niet te gronde

IS ffpaaan. ®

1S gegaan.'

O O

Zij eindigde, terwijl een glimlach als zonneglans over haar aancrezirht cr\^A •• • i ,

, .. ~ & ucci mijn ziei Koos

haar zijde tegenover der wereld eer en deugd en aanzien, en mijn armen naar haar uitstrekkend sprak •k: „Kom met mij, liefste zuster, deel met mij mijn tehuis, gij zult mij goed doen, gij en wat het uwe IS' ^ j ZI^ mijne voortaan. Ik ben eenzaam in de wereld, gij evenzoo en het kind is half een wees. Kom, voortaan zullen wij elkander tot vriendin en beiden het kind tot moeder zijn; dat zal hem het gemis van een vader vergoeden. Ik ben op reis naar het /.uiden en in mijn Toscaansche woning zal ik zekerlijk eene nis vinden, waarin ik u, mijn heilige, u en uw kind zal plaatsen. Nacht en dag zal ik liefdelichten voor uw aangezicht doen branden; een kruis slaan, zoo vaak ik, kind eener onwaardige wereld uw zachten blik ontmoet. Kom, laat ons samen in' stillen ernst, in heiligen vrede, een beter leven tegengaan. s

Zij zag mij in het gelaat, maar sprak geen woord. Aij noemde zich niet onwaardig, zij zeide mij geen