is toegevoegd aan uw favorieten.

Aurora Leigh

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maken? Neen, Lamia, sluit uwe blinden, grendel uwe deur, laat geen lichtstraal op uw slangenhuid schemeren. Ik zal uw afschuwelijk geheim niet openbaar maken; ik wil den man, dien ik liefheb, niet tot wanhoop drijven — den vriend, meen ik — dien ik liefheb, zooals men vrienden bemint.

t Is vreemd. Dezen morgen toen Marian haar verhaal deed, een verhaal, waarin ieder ander geheel zou zijn verzonken, was het niet meest hare stem, wanneer ik luisterde, ook niet die der vijandige vrouw, ook niet die van God in zijn toorn. — 't Was een stem, die jaren geleden onder de boomen in den tuin met de mijne had saamgeklonken en die eens ook tot mij, ja tot mij had gezegd: „Wees mijn gade, Aurora. ' Vreemd, vreemd, dat hartstochtelijk verlangen, waarmee ik daar als een verstootene voor de gesloten poort van mijn hemel stond. Ware ik een vrouw geweest, dacht ik, zooals God de vrouw heeft geschapen, den man tot hulpe en redding door hare liefde alleen, ik zou dezen man door mijn liefde hebben kunnen behouden; ik zou der wereld een edeler poëem hebben geschonken dan de vele, waarin ik heb gefaald. — Maar nu heb ik ook in dit gefaald en nu is hij verloren, door mij alleen verloren, t Is mijne, mijne schuld alleen, dat in dit zelfde uur een kille, verpestende windvlaag door zijn woning vaart, er het haardvuur dooft, haar met een nooit weer tot zwijgen te brengen klaagtoon van zonde en jammer vervult. O, Romney, Romney, vriend en makker mijner jeugd 1 Mijn helper indien ik gewild had, mijn liefde, de mijne, indien ik...

Mijn God, wat schreit men, als men niet meer kan van vermoeidheid. Zoo een vreemde het zag, hij zou een dwaasheid zeggen; misschien beweren, dat ik dezen man heb bemind, en dan zou ik lachen, verachtelijk lachen .. "

Wat zijn de vrouwen, zelfs die het krachtigst van ziel zijn, lichamelijk zwak 1 Zoo zwak als de zwakste,