is toegevoegd aan uw favorieten.

Aurora Leigh

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bereikt) rekenen toch liefde de eenige ernstiee zaak

de mLe Veil' ^'e dC Vr°UW iS' d'e binnen een maand Her3rt ■Z'Jn' Vra3gt g'j Kunt SU'het niet raden f

die n„ \" n'e Cen °°genPaar' twee topazen, die ge op zekeren morgen, naar den muur gekeerd

in mijn atel.er hebt ontdekt? Het gelaat pas half

geschetst en voor een groot deel weer uitgewischt;

ïnnH f J aar g'j •••g'j doorzaagt ze ternd met de uwe: „De oogen van Kate Ward " zeidet gij. Welnu, ik zal u de waarheid zeggen • ik had ze daar neergeworpen om ze voor Zeus te beveiligen. Onophoudelijk kwamen ze in het hoofd mijner beide Danaës terecht en het maakte mij dol ze daar te zien. Die oogen! Ik kon geen andere scheppen of schilderen. Daarom wierp ik ze eens en voor goed op het doek en gaf ze aan den muur in bewaring. Ja, maar nu heb ik ze de vrijheid gegeven de oogen van mijn Kate. Ik heb haar uitgeschilderd

hLrVCr ^ ugenre e" laat de "Ethologie daar), haar l ev6 gezichtje heel en al. Het blik? in mijn

voort 't U Cen watersPiegel en brengt zoo zichzelf h^noLJ .P,0rtret totaan de knieën, met een los-

Sf V -man ? °m'JU1St een zooals gij eensgedragen hebt; hij|1S wel wat versleten. Ik stond er op, de^ fraaien, blooten arm te hebben, maar zij wilde er niet van hooren; zij moest haar mantel om hebben 1 Daarmee alleen zeide zij, kon zij op u gelijken en

eh uThï1 W n'et missen- Niet waar, vriendin, Uefde niii ,SCïnjVen haar zeggen' dat zij uwe

Waarliik L T™ de mij"e te winnen f

waarlijk, het zou haar niet aanstaan te moeten ruilen.

woorden "r .bofken Va° buiten' beter dan mijn

den hneir i ï " tCgen m'j aan' tot ik m'j in hoek voel gedreven, waar hare oogen zich drie

maanden geleden bevonden. Neen, waarlijk, zij was

in de r"' 1v.oordat ik haar met uw laatste boek de aardige kleine handen had uitgeschilderd. Ik

er hever mijn bruin palet in gezien. Dat zou