is toegevoegd aan uw favorieten.

Aurora Leigh

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hu' getrouwd is en ook niet onmogelijk dat Vincent bruid"Jrmmer ,Vlndi- Het sPreekt van zelf, dat de

beréfdde 7'^ t0Cn h'j onwel was' dranken bercdde - de moeite van het vertellen niet waard

tenzij de drank nepenthes was. Maar een

man ziet de geheele sekse onder het fraaie rose kamV

van zijn geliefde, al trekt hij eindelijk ook terug en

er^on'/irr/ï n ja', Lady Waldemar, hoe lief zij

hLrh j ^JC °°k Uitzie> en al wordt zij niet beschenen door het licht, dat ik voor haar oelaat

Ü7 houden om tot haar schande afschuwd ?ke rimpels te voorschijn te doen komen i* tnrh geschikte vrouw voor Romney Leigh 'in het on 86615

gn .Henden, van Aurora, ^gh ?„V„"ca«

sterk "Tlat h'-,S du.lde!'Jk- En al '3 de uitdrukking wft vlrlf'w J "^Ijn art maar al te goed kent 'Ve'

g^n Zelfr2 bHUiken altijd Sterke u'tdrukkingen. £elfs die gekheid van een P-ouden rino-"

gedachTha^Mfd'11' dWaZe ^incent' »wa* hij

w!,rH a/t de.,moeite va« het boos worden niet waard. Men stikt in deze kamer 1 Beter te "ér

ook vuur -nLaatSTrhr!/eter lu°ht' lucht' al is « ki blinden en vensters openwerpen

en een blaar op mijn voorhoofd krijgen liever dan ten drukkende» last. Liever verS „verdoS door de onuitstaanbare cikade, die zich ziek en schor z7" ,™n °PB«ogenheid over de zomerhitte- die

breekt tot de ï "ï d'Ch"r' ,ot h« h« >>em DreeKt, tot de menschen zekeren- 't i« ni^f ..

houden van verveling 1" ' " e

tenB volle" kSTL^5 ^ Gevoel ^ dit eindelijk Kate houdt een versleten mantel in waarde omdat hij op een van mij lijkt, terwiil ik vnl verachting daar heen leef/ omdatikmij zei?mlt ben en mij smachtend uitstrek naar eenJander dan ik, die op zijn beurt weer hunkert naar wat hii zelf niet ,s Is dit dan ons aller bestaan f -aS voorn!t willen en nooit een stap verder te komen? Met