is toegevoegd aan uw favorieten.

Aurora Leigh

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hn? I V,nde ?OS dulde"de en lankmoedige God hoe straalt ons Uw goddelijkheid tegen, wijl gii S

ontaarde schepsel Uwer handen verdraagt. Kon mli

voortaan ter hulpe met Uwe verheffende krach? fV

die dit vleeschelijk omhulsel hebt gedragen, gij wSt

s rr

diepe, kan oml ,rete„ü^Nn0nhetadrSgP:crsS

op Sjezen Xï'efïï

door Uw goddelijken adem omhoog, gij, die de wee de waarheid en het leven yiit Tl*l g'

waarheid mij onverschillig, geen weg, die er heenvoert"

rflt tWiaa^' geen..leven ~ neen zelfs dit leven niet n iC,d ~ m'j ondragelijk schijne.

De dagen gingen voorbij. Ik vatte het leven van mijn kinderjaren weer op, maar met al zijn Toscaansche

!ZT" T F" Cn Van kl<=ur beroofd ^t Was

od eên r ^ W3arin ik met een dierbaren vriend dat ik in heT^ooge g^rTs^a^verloren^'op eeii^ajaars1

^irüLiLss:sséS

X?«™"oor dit ■» K

de'toSt t,

en naijverig op haar kleurenpracht schenen. Ik zZ de juffers weer met haar reusachtig wiekenoaar hI niet saam te plooien schijnt; d? kapellen 'die o'

draeen daT ^ gl°eiend ro°de'kringen

evers, die, nu hier dan daar, haar vonken in de tin-