is toegevoegd aan uw favorieten.

Aurora Leigh

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lijn na de andere en schetst u een wereld zonder iemands hulp, tenzij dat gij zijn juk op de schouders neemt en van hem leeren wilt al wat hij te onderwijzen heeft. Zulk een prachtstuk van een wereld! Dezelfde, waar geheel de schepping naar smacht! Geen armen, geen rijken, geen winst, verlies of gebrek! Geen linzenschotel bij machte eens broeders eerstgeboorterecht te winnen, geen eerstgeboorterecht in staat een schotel linzen te rooven; beiden aan een ieder persoonlijk verzekerd en volmaakte deugd nog daarenboven, gelijk al het overige, met de porties soep van zessen gratis uitgedeeld aan allen, die er niet van gediend zijn."

„Zacht wat, Romney," viel ik hem in de rede. „Eens had ik een neef, dien ik hoog vereerde. Zocht hij te veel te omvatten, het was niet om voor zich zeiven naar een eeretitel te grijpen; 't was om anderen hulp aan te bieden. Het gebaar was heroïsch. Mocht zijn hand al niets wrochten (wat geenszins bewezen is) toch zal, ik ben er zeker van, die ledige hand, machteloos uitgestrekt, eer door Hem in den hemel worden gegrepen, dan menige palm die een ganschen oogst heeft gemaaid, maar den gloeienden indruk van de zeis voor altijd meedraagt. Daarom bid ik u, om mijnentwille, spreek op minder bitteren toon, wanneer gij van mijn neef gewaagt."

„Aurora," sprak hij, „als de profeet den ezel slaat, komt de engel tusschenbeide." Hij schudde het hoofd „En toch... het zóó goed te meenen en zóó schandelijk te falen, dat doet onder de dieren de mensch alleen. De tegenstelling is een menschelijke. Luister, lieve: er wordt in deze wereld veel te veel abstract gedacht en gewild. Wij spreken bij hoeveelheden, wij denken bij systemen, en gewoon onze nooden in de statistiek te zien uitgedrukt, zijn wij geneigd er hersenschimmige geneesmiddelen tegenover te stellen, die wij in der haast aan de andere zijde van de lei opschrijven."