is toegevoegd aan uw favorieten.

Aurora Leigh

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ook dat niet moeilijk is — in den droom. Boeken, schilderijen — ja de schilderijen ook. Meent ge dat uw geliefde van Dycken hen terug hielden, dat zij ontzag hadden voor onze trotsche voorvaderlijke Leighs met hun puntbaarden, met haar boezems, wit als schuimvlokken door een verzwonden golf op de rots geworpen? Hoe kalm en fier gingen zij in de vlammen op! Thans zullen zij nimmermeer het gebeente in ons familiegraf hun leelijke doodsvormen verwijten. Geen hunner werd gespaard, uitgenomen Lady Maud, die u den morgen, dat gij het levenslicht zaagt, dien onmiskenbaar erfelijken familietrek om mond en kin tot pillegift schonk, opdat ge hem, haar ter eere, levenslang dragen mocht. Ik redde haar ter wille dier goedgunstige daad — al de overigen verbrandden. — Doet het u waarlijk leed, Aurora? Wel, ik voor mij, toen ik al mijn phalansteriers veilig naar buiten had gebracht (arme schepsels, men zegt, dat zij de brandstichters hielpen en zeker is het, dat sommigen van hen in de handen klapten en gilden en juichten) voelde minder diep wat verloren was gegaan, dan toen ik op zekeren dag een brief zag vernietigen. En toch . . . die grootsche huizing in laaien gloed te zien, al die eikenhouten vloeren, door onze voorvaders zoo fraai met riet belegd, voordat onze moeders ze met haar sleepen polijstten, die gebeeldhouwde wanden, die paneelen, dat welbekende poortje, waardoor zoo menig martelaar of schurk naar een graf in de diepte gleed, die gangen vol echo's, meer dan een kwart mijl lang, dat doolhof van trappen, op wier gladde duisternis men naar boven, naar beneden, in het rond en nogmaals in het rond werd gevoerd — dat alles u uit een vuurzee te zien tegenflikkeren, de vlammen uit alle vensters te zien kronkelen, alsof het duivels waren, in gloeiende slangen verkeerd, die sarrend sisten: „Ziet ge, Romney, wij redden hier op onze wijs het volk uit uwe reddende hand