is toegevoegd aan uw favorieten.

Aurora Leigh

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NEGENDE BOEK.

Ziehier wat zij inhielden. Ik schrijf Lady Waldemar's brief woordelijk af.

„Ik heb uw neef Leigh verzocht u deze letteren te overhandigen. Hij heeft mij beloofd dit te doen. Na jaren van liefde — of van wat aldus wordt genoemd, wanneer een vrouw uit den treure dezelfde snaar tegenover een man aanslaat, haar tokkelt totdat ze breekt, is het niet meer dan billijk, dat hij haar dezen kleinen dienst bewijst en kan zij dit veilig aannemen, ook al heeft zij hem niet langer lief. Ik bemin hem niet — noch u, Aurora — maar ik wil u uw hatelijken brief doen berouwen, u op grond van zijne overtuiging (want hem heb ik overtuigd) tot de erkenning dwingen, dat gij mij schandelijk hebt verongelijkt. Zijt gij — een vrouw — zoo slecht van nature, dat gij mij zulk een laagheid toedichten kunt? Wij hadden beiden een moeder, hebben beiden aan haar borst gerust. — En niettemin heb ik u dank 1e zeggen, Aurora Leigh. Gij hebt mij bewezen, dat er dingen zijn, die ik niet zou willen doen, neen, al gold het mijn leven, al geldt het ook hem. Er zijn dingen, dat weet ik, waarin ik te ver ben gegaan, bijvoorbeeld toen ik op zekeren morgen den Olymp beklom, om de goden te bezoeken en mijn forsche