is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding tot het teekenen van het menschelijk lichaam

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERICHT

Het is mij gebleken, dat velen, die zich toeleggen op liet teekenen naar naakt model l>ij de leiding van hun leeraar gaarne nog een geschikt hand boek, j < ? \v en schten.

Vooral zij. die niet in de gelegenheid waren van meetaf de voorstudiën, proportieleer, en kennis der beenderen en spieren van het menschelijk lichaam, aan eene inrichting te volgen, is het niet mogelijk alleen door het teekenen zich genoegzaam te bekwamen.

Het goed-teekenen toch van elk voorwerp is het juist vertellen hoe dat voorwerp zich in zijn geheel en in zijn samenstelling aan ons oog voordoet: daarvoor is het noodig dat men weet: hoe dat voorwerp in verband met zijn onderdeelen een geheel vormt.

Ik heb getracht zooveel mogelijk alles te geven, doch ook niet meer, wat elk flguurteekenaar dient te weten.

JAN RIN KE.