is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding tot het teekenen van het menschelijk lichaam

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voorwerp dus ook een figuur goed te teekenen is het noodig het geheel in hoogte en breedte te beschouwen en daarna de groote en kleinere onderdeelen in verhouding daarvan.

Proportie van het zijaanzicht van het menschelijk lichaam.

De menschelijke figuur van terzijde gezien is een rechthoek, waarvan de zijden zich verhouden

als 1 tot 7' t.

De lijn X, die het midden van den stand aan

geeft loopt midden door het bilgedeelte even

onder het zitbeen en door den grooten draaier.

Lijn I loopt onder het hoofd (langs de kin) door

het midden der neklijn.

Lijn 11 loopt even boven de verbinding van het zwaardvormig uitsteeksel van het borstbeen, over het opperarmbeen, waar de deltaspier zicli inplant, en boven den onderhoek van het schouderblad. ,

Lijn III loopt even onder den navel, onder den top van den darmbeenskam en snijdt de ruglijn, waar deze zich achterwaarts wendt.

Lijn A is vier hoofdlengten van onderaf, loop langs het bovenste punt der sehaambeensvereeniging, dooi- het gewrichtshoofd van het boven-