is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding tot het teekenen van het menschelijk lichaam

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De proportie van de mann. figuur met de vrouw, figuur vergeleken

Om liet vrouw, figuur met liet mann. te vergelijken, teekene men de rechterhelft dei- mann. figuur in een rechthoek 1 : 71/». en besehouwe de lijn, die het midden der mann. figuur voorstelt als dezelfde deellijn der vrouw, figuur.

Neme men aan, dat de navel op dezelfde plaats gelegen is, dan reikt de grondlijn tot deu enkel van het mann. figuur en is de bovenlijn van den schedel iets lager gelegen.

Lijn X, die het midden van den stand aangeeft, loopt boven den grooten draaier, tussclien de buiklijn en einde romp.

Lijn I loopt onder het hoofd en even boven *le snijding van de hals- en schouderlijnen.

Lijn II loopt door de verbinding van het zwaard-

Fig. 9.