is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding tot het teekenen van het menschelijk lichaam

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

A...

B...

C...

Merkwaardige verhoudingen van het achteraanzicht van de vrouw, figuur.

Wanneer men bij de rugzijde van de vrouw, figuur liet gedeelte tussehen de lijn, die dooi don

?en halswervel en de lijn. die door le buitenenkels gaat. in 4 gelijke ileelen verdeeld, dan gaat de doellijn .1 door de middel, de deellijn li langs de ondergrens van het zitgedeelte en de deellijn C boven het kuitbeenhoofdje tussehen dij en scheenbeen door.

De deelen verhouden zich zooals

Fig. 10. m ng- 1U is aangegeven.

Merkwaardige verhoudingen van het achteraanzicht van de mann. figuur.

Wanneer men bij de rugzijde van de mann. iiguur het gedeelte tussehen de lijn, die door den 7en halswervel en de lijn die door de buitenenkels gaat, lijnen trekt door de middel, de ondergrens van het zitgedeelte en door de verbinding dij en scheenbeen, dan zullen die deelen zich verhouden, zooals in fig. 11 is aangegeven.

Fig. li.