is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding tot het teekenen van het menschelijk lichaam

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Samenstelling van het menschelijk lichaam.

Beenderen.

Voor den opbouw van een teekening naar- het menschelijk lichaam is hij de proportie in de eerste plaats de kennis van het geraamte noodig. Het v 1 e e z i g e gedeelte wijzigt zich

(|en stanfl van lichaam: het geraamte blijft dezelfde. Op bepaalde gedeelten van het lichaam zijn de beenderen meer of minder duidelijk te zien.

Het geraamte bestaat uit:

1. Een door het mediaanvlak in symmetrische helften gesneden kolom, de wervelkolom, die van boven in den schedel eindigt, van onderen door eenige vergroeide wervels, het heiligbeen en het staartbeen, begrensd wordt.

Aan die kolom zijn bevestigd :

2. Aan het voor-onderste gedeelte van den schedel de beenige grondlaag van het aangezicht.

3. Ter weerszijden twaalf ribben, die zich naar voren met het borstbeen vereenigen. Gezamentliik vormen zij de b o r s t k a s.