is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding tot het teekenen van het menschelijk lichaam

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

:i Knokkelgewricht. Een ellipsoidisch gewrichtshoofd wordt in een overeenkomstige holte opgenomen: draaiing om de groote en om de kleine as. Hierdoor komen tot stand buiging en strekking, af- en aanvoering. Twee van deze zijn hoofdbewegingen, de andere zijn meer beperkt. — Voorarm met den handwortel.

4. Cilindergewricht; naar de richting van de lengte-as van den cilinder in verhouding tot de lengte-as van het deel, waartoe het behoort. in twee soorten verdeeld.

a. Schar niergewricht. De lengte-as van het cilindervormig hoofd, staat ongeveer rechthoekig op die van het been. De cilindervlakte vertoont een of meer van voren naar achteren loopende sleuven, welke door overeenkomstige kammen aan de andere gewrichtsvlakten worden opgevuld. Zij voorkomen, dat de lengte-assen der beide beenderen uit liet vlak geraken waarin zij gelegen zijn. Bewegingen: buiging en uitstrekking. — Elleboog en knie.

b. Draaigewricht. De as van den cilinder valt samen met de as van het been, waartoe het behoort. De cilinder wordt in een ring opgenomen. Alleen draaiing is mogelijk. — Het spaakbeen met de ellepijp.

5. P1 a t g e w r i e h t. Platte gewrichtsvlakten van ongeveer gelijke grootte, sluiten tegen elkander, zoodat er slechts een beperkte beweging mogelijk is. — Beenderen van den hand- en den voetwortel.