is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding tot het teekenen van het menschelijk lichaam

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bundels loopen óf evenwijdig (bilspieren), öf in schuine richting (drieh. armspier).

d. De kringvormige spieren liggen rondom eenige openingen van het lichaam. Zij vormen gesloten kringen en hangen niet met het geraamte samen (de kringspier van den mond) of wel zij hechten zich over een gedeelte van den omtrek aan het geraamte vast {kringspier deioogleden i.

Men verdeelt de spieren in afzonderlijke groepen.

Een spiergroep is een vereeniging van spieren, welke een hoofdwerking gemeen hebben en eenzelfde oorsprong of inplanting hebben.

De spiergroepen worden verdeeld in: b u i g e r s, uits trekkers, aanvoerders, af voerders en draaiers.

Spieren, die elkander in hare werking ondersteunen, heeten synergisten, die, welke een tegenovergestelde werking uitoefenen antagonisten. Antagonisten kunnen elkanders synergisten zijn, b.v. de groote borstspier is de antogonist van de breede rugspier, doch steunt het lichaam op de gestrekte armen met vrijhangende beenen, dan zijn deze spieren synergisten.

Iedere spiergroep bestaat gewoonlijk uit twee soorten van spieren: de eene beweegt slechts een enkel gewricht, de andere beweegt nog een ander gewricht; de laatste beweging is dan een aanvulling van de eerste, b.v. de groep uitstrekkers voor de knie bestaat uit de diepe beenspier,