is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding tot het teekenen van het menschelijk lichaam

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deelte van de gebogen dijlijn van het rechterbeen gevonden wordt. De afstand van het uiteinde van den linkervoet tot de zitl^n, de afstand van de zitlijn tot aan den linkerschoudertop.

De verdeeling van hoofd en romp in drie gelijke deelen door de schouderlijn en de lijn door de middel te trekken kan ook hier toegepast worden.

Voor een zittenden stand zooals fig. 15 wordt de toepassing der bekende proporties en merkwaardige lijnen in de figuur nog moeilijker en moet men zoodanig in het figuur-teekenen bedreven zijp, dat men behoudens enkele metingen, de figuur in groote lijnen kan weergeven. De hulplijnen zullen hier zijn de lijnen van een onr. driehoek, waarvan de lijn die schuin den tophoek afsnijdt de bovengrens van het haar aangeeft.

In het algemeen valt nog voor den teekenaar op te merken, dat van de te teekenen figuur een gedeelte der figuur voor hem verborgen is en dat er ruimte is tusschen de figuur en den achtergrond, of zoo de figuur tegen den achtergrond geplaatst is of op een voorwerp zit of ligt, moet dit in de teekening duidelijk te zien zijn. Het zitvlak b.v. zal denzelfden vorm hebben als het bovenvlak van het voorwerp, waarop het figuur geplaatst is.

Hoewel de buitenlijn van de figuur van het grootste gewicht is, moet de teekenaar zich niet ten doel stellen alleen een juisten omtrek van