is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding tot het teekenen van het menschelijk lichaam

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de figuur te teekenen; de vlakken tusschen de lijnen moeten gelijkertijd den vorm aangeven. Het is ook mogelijk dat een figuur zoodanig belicht wordt, dat de grenslijn tusschen schaduw en lichtvlak van meer waarde is dan de omtreklijn in het schaduwvlak. In dat geval is de eenvoudigste manier, dit schaduwgedeelte door een vlakke tint aan te geven. Meestal is evenwel het schaduwvlak niet een gelijk betoond vlak, zoodat ook dan de vorm door lijnen kan uitgedrukt worden. Bij verspreid daglicht is er weinig of geen schaduw. De lijnen, die dan naar het licht gekeerd zijn en meer op den voorgrond te zien zijn, zullen dan onwillekeurig sterker worden aangegeven dan de meer wijkende lijnen.

Het schetsen van de menschelijke figuur.

Uit bovenstaande blijkt dat de schets van een teekening, de teekening is in zeer eenvoudige lijnen; de eenvoud kan evenwel overdreven worden, het moet dan ook de bedoeling van den teekenaar zijn bij het neerzetten van een lijn niet alleen den afstand van twee merkwaardige punten weer te sreven, maar tevens den vorm van het