is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding tot het teekenen van het menschelijk lichaam

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

billijn, (lijlijn en kuit- en hiellijn: bij de vrouw, figuur loopen deze lijnen zacht ineen, terwijl bij de mann. figuur de overgang van de rug- naar de billijn, en van de dij- naar de kuitlijn duidelijk te zien is.

Fig. D. geeft de verbinding weer langs den darmbeenkam van de ruglijn naar de frontlijn van het been.

Wanneer de opgerichte stand van de figuur verandert zullen de lijnen onder de middel, de billijn en de onderbuiklijn afwisselend grooter of kleiner worden ; in gewonen stand is de eerste lijn lager gelegen en langer dan de tweede, vooral ook door den hoekigen vorm.

In het vooraanzicht van de mann. en vr. figuur E en G valt op te merken, dat de binnenlijn van het rustende been een rechte lijn kan voorstellen, terwijl de buitenlijn altijd een dubbele is, de heuplijn is bij de mann. fig. hoekig naar denzelfden kant, bij de vr. naar den buitenrand.

In fig. F is te zien dat ook de buitenlijn van het been een rechte lijn kan zijn, zoodra evenwel de kuit te zien is verandert de buitenlijn in een gebroken.

Als de figuur op één been staat, zinkt de heup aan de andere zijde weg, terwijl de heup aan de zijde van het staande been naar boven gaat, de plaats van den grooten draaier wordt daar duidelijker; wordt daarbij de borstmassa op het staande been overgebracht, dan zullen de schouder- en