is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding tot het teekenen van het menschelijk lichaam

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den onderboog van de borstkas, dan is vorm van beide ongeveer dezelfde (C en D)• bij de vrouw, figuur zijn beide vormen zeer verschillend (Een F). Verder is het vrouw, heiligbeen breeder. zoodat de achterbovenste darmbeensdoorns verder van elkander geplaatst zijn. Het heiligbeen zelf is plattel- en heeft dns een grooter oppervlakte en daar bovendien het vlak, dat door het heiligbeen en omgeving gevormd wordt, schuin naar de middel oploopt, zal de bedoelde oppervlakte bij de vrouw grooter zijn dan bij den man.

Beenderen van den romp — De borstkas.

De borstkas is van nagenoeg kegelvormige gedaante, waaraan men vier wanden kan onderscheiden.

De voorwand van de borstkas is de kortste en wordt gevormd door het borstbeen, de borstbeenuiteinden en de kraakbeenderen der ware ribben en verloopt in een schuine richting van voren naar beneden, zoodat het bovenstuk dichter bij de wervelkolom ligt dan het onderste.

Het borstbeen ligt tegenover den 3den tot den lOden borstwervel. en is aan de voorvlakte eenigszins gewelfd. Het bestaat uit: het handvat, het lipliaam en zwaardvormig uitsteeksel.

Het handvat is het bovenstuk, van boven breeder en dikker dan onder. Op den bovenrand