is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding tot het teekenen van het menschelijk lichaam

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is een gewriehtsvlakte ter verbinding met het sleutelbeen; onder deze vlakte een groefje voor de le

rih • xiraar hof liunHrot

1 1 l' ^ TV UU1 liVyll liutiu V Ut

zich met het lichaam verbindt is de verbinding met de 2e rib.

b. Het lichaam, het langste stuk, is in het midden het breedst, de rand verbindt zich met de 2e helft der 2e rib, verder met de vier volgende en van de 7e weer de bovenste helft.

e. Het zwaardvormig uitsteeksel loopt spits toe.

Van detwaalfribbenzijn er zeven ware ribben. Van de vijf onderste, de valsche ribben, ver eenigen zich de 8e. 9e en 10e dooi- middel van kraakbeen onderling en met het kraakbeen van de laatste ware rib. De 11e en 12e hangen vrij en

heeten zwevende ribben.

De mann. borstkas is meer vierkant (van de 3e tot de 10e rib is de buitenlijn een rechte lijn;)de vr. borstkas een ovaal.

Fig. 23.