is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding tot het teekenen van het menschelijk lichaam

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zich een soortgelijke rechte massa (B). Deze massa bestaat uit den gemeenschappelijken ruggestrekker en de breede rugspier, die haar gedeeltelijk bedekt. De darmbeenskam doet zich voor als een dikke streep, waarvan de schuine buikspier uitgaat, de zijkant vormende voor den onderbuik. De aanhechtingen van de schuine buikspier vormen evenals die van de groote zaagspier kleine verhevenheden, die tusschen de laatste en het bovengedeelte van den ribbenboog gelegen zijn.

ng. óó.

°m een juiste voorstelling te verkrijgen van het in elkander zitten der rompdeelen vergelijke men de verbonden stukken hout (C) met het zijaanzicht der mensch. figuur B: de onderbuik loopt naar beneden gelijk met het naar boven loopen van den rug van de dij, die zich verliest in de peesmassa der algem. ruggestrekker. De • langere naar voren loopende lijn vair den darm-