is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding tot het teekenen van het menschelijk lichaam

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE ARM.

"

Het'-schetsen van den arm.

Tot de eerste schets van den arm behoort zoowel de schouder als de hand. Het begin der teekening is een samenstelling van eenvoudige lijnen, die proportie en stand geheel weergeven. Elke andere stand van den arm geeft andere buitenlijnen. De gebogen lijnen, die den arm aan beide zijden begrenzen zijn meestal evenwijdig; sommige standen evenwel geven alleen buitenlijnen naar buiten gebogen, zooals in F fig. 44. Zijn de grenslijnen evenwijdig, zooals in de andere voorbeelden van fig. 44, dan is de ronding naar achteren zooals in het zijaanzicht A, C, D en H. Bij gebogen arm, als E en O, hebben de gebogen lijnen van den opperarm de ronding naar het lichaam toe. De onderarm wordt afgesloten door een schuine lijn, die de beenmassa van den elleboog begrensd.

In H fig. 44 geven twee eenigszins naar achteren gebogen lijnen den stand aan. In fig. B evenzoo;