is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding tot het teekenen van het menschelijk lichaam

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gewricht komen; daardoor is een afplatting aan het eerste gewricht merkbaar.

De pees van den strekker van de pink sluit zich bij den algemeenen vingerstrekker aan, fig. 55 L.

De vingers zijn verschillend in lengte en staan op de gebogen grens van de hand.

De Duim.

De duim bestaat uit twee kootjes, die gelijken op de vingerkootjes. De buitenlijnen van het eerste lid zijn hol, van het tweede bol, lig. 56 1). Aan de binnenzijde heeft het laatste lid den vorm van een hart, fig. F, terwijl het eerste lid dezelfde driehoekige massa vertoont als de eerste vingerleden. Aan de buitenzijde lijkt het eerste lid vierkant in doorsnede, waartoe een der duimstrek-

Fig. 56.