is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding tot het teekenen van het menschelijk lichaam

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

grens van de dij beschouwd worden; in vrouw, fig. is deze niet met juistheid aan te geven en loopen dij en heup in een vlak door tot den raiddel. In de mann. fig. valt de aandacht op den darmbeenskam en den gr. draaier; in de vrouw, fig. loopt een gebogen lijn van den middel tot de knie (B). We merken evenwel op dat op de plaats van den darmbeenskam de vr. fig. breeder is dan de mann. De grootste breedte der buitenlijnen is op de hoogte van de horizontale billijn (A).

De snelle vernauwing van de buitenlijnen boven den darmbeenskam typeert de vrouw. fig.

In de mann. fig. is het darmbeen bepaald door de buitenste-sehuine-buikspier, die langs den kam oploopt. In de vrouw. fig. loopen de massa's boven en onder den kam ineen; in gewonen stand lijkt het samen éen ronding, die van den middel in de holte van den grooten draaier over-