is toegevoegd aan uw favorieten.

Kleine billardschool

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEIDING.

Het billard in zijn tegenwoordigen vorm is een Fransche uitvinding. Men kan dan ook in bijna iedere straat uithangborden opmerken, die de aanwezigheid van een Fransch billard in kroegen en café's verkondigen. Steeds minder vindt men het zoogenaamde Duitsche billard, dat zich van het Fransche op het eerste gezicht door zijn buitengewone grootte onderscheidt. Aan de zijden van het Duitsche billard bevinden zich zakken, die tot opneming der er in gespeelde ballen bestemd zijn. Op het Fransche billard wordt hoofdzakelijk het carambolspel gespeeld, waarbij het er op aankomt met een' bepaalden bal die door een' stoot in beweging gebracht wordt, de beide anderen te raken. Het carambolspel kan het best door twee personen worden uitgevoerd. Het lot beslist,'wie de eerste stoot heeft, dus wie beginnen moet. Niet aan te bevelen is de dikwijls toegepaste regel, volgens welke die de eerste wordt, die de langste queue gepakt heeft. Het is lang niet onverschillig, wie begint. Onder geoefende spelers kan No. 1 gemakkelijk een voorsprong behouden, die hem het winnen ver*e':ert. Do spelende blijft zoo lang aan, als het hem gelukt, in onafgebroken opvolging carambols te maken. Als winner beschouwt men, die het eerst het overeengekomen aantal carambols