is toegevoegd aan uw favorieten.

Kleine billardschool

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zonder meer wordt aangenomen, dat de kwaliteit van het gereedschap, het billard met benoodigdheden, de ballen en stokken (queues) uitstekend zijn. Het billard heeft den vorm van een tafel met verhoogde randen (banden). Het speelvlak vormt een rechthoek, waarvan de lengtezijden tweemaal zoo groot zijn als de breedte.

Het bestaat uit een zuiver effen, volkomen horizontaal geplaatste marmeren of leien plaat, die evenals de banden met groen laken overtrokken is. Het laken mag niet te ruw, maar ook niet te glad zijn. Het moet gelijk geweven zijn en sterk gespannen worden. Gaten of slechte plekken en grof dichtgenaaide scheuren maken het onbruikbaar. De banden moeten gelijkmatig elastisch zijn en mogen daarom niet aan plotselinge temperatuurveranderingen worden blootgesteld. De hoogte van de banden moet in overeenstemming zijn met de middellijn van de ballen. De ballen moeten volkomen kogelrond zijn, precies even groot en even zwaar en uit een geheel gelijke massa bestaan, opdat zwaartepunt en middelpunt nauwkeurig samenvallen. De massa moet vast en toch veerkrachtig zijn. Het allerbeste materiaal is natuurlijk ivoor. Daar echter een volmaakte bal uit echt ivoor uit één stuk met een middellijn van 66 mM. minstens ƒ 18.— kost, worden ook zeer vaak imitatie-ivoren ballen gebruikt.

verdeeld. Slechts in 't middelveld is men geheel vrij; staan de ballen in een randveld, dan moet bij iederen tweeden stoot een bal over een grenslijn heen gaan. Terugkeeren mag hij wel.