is toegevoegd aan uw favorieten.

Kleine billardschool

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Fig. 2 laat het overdragen van het effect zien en wel 2a dat van den rechten zijstoot (r. 1.), 2b dat van den linker zijstoot (1. e.); rechts effect stuurt de bal naar links, links effect naar rechts, de zijstoot werkt dus bij het overbrengen op een tweeden bal omgekeerd. De in fig. 1 en 2 aangegeven stootoefeningen voere men ook op de korte banden uit.

Fig. 3. Met middelstoot zou de bal in de door de langste lijn aangeduide richting terugloopen. Het effect verandert den hierbij gevormden hoek. Bij links effect zou de bal ongeveer in de richting der stippellijnen van den band terugkomen.

Het effect in de richting van den bal vergroot dus den genoemden hoek, het werkt vooruitdrijvend, versnellend.

Fig. 3. het aan de richting

van den bal tegenovergestelde effect werkt terughoudend, remmend.

Dergelijke oefeningen voere men met matigen stoot onder verschillende hoeken uit.