is toegevoegd aan uw favorieten.

Kleine billardschool

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en den tweeden-idem moeilijker won . De terugtrekker vormt het tegenstuk tot den nalooper.

De tweede bal moet eveneens vol of zooveel mogelijk vol worden getroffen. Zooals den nalooper de bijzondere voorwaartsche richting door den

hoogen stoot wordt gegeven, zoo krijgt de terugtrekker de terugdrijvende kracht door den lagen stoot. Zooals 't effect van den hoogen stoot versterkt wordt, wanneer men de punt der queue hooger houdt dan 't bovengedeelte, zoo wordt omgekeerd de uitwerking van den lagen stoot versterkt, wanneer de queue-punt wat afhelt. Deze manier om laag te stooten kan echter gemakkelijk ontaarden in een gevaarlijke proef op het weerstandsvermogen van het billardlaken. Men zij dus

op zijn hoede! Omdat men zich bij dezen schuinen stoot-onder gemakkelijk tot een angstvallig terugtrekken van de queue laat verleiden, waardoor 't effect wordt opgeheven, is het raadzamer, deze stoot zooveel mogelijk horizontaal, maar kalm en krachtig uit te voeren. Hij is in 't geheel niet