is toegevoegd aan uw favorieten.

Kleine billardschool

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de speelbal onmiddellijk van bal tot bal te sturen. Men zal dan de bal zoo spelen, dat de speelbal met behulp van een of meer banden, naar den derden loopt. De speelbal kan den 3den bal bereiken na eenmaal (doublé), tweemaal (triplé), driemaal (quart) of vaker tegen een band aangekomen te zijn.

Fig. 9a en b laat twee caramboles over den band zien. Bij a is 't de smalle, bij b de lange band, waarover gespeeld wordt. In beide gevallen is 't

een dounie. Doublé beteekent echter dubbel. De band wordt maar éénmaal getroffen, doch het treffen van den eersten bal is 't le, dat van den band 't 2e punt.

Voor fig. a geldt: De speelbal krijgt middelstoot, de tweede moet minder dan halfvol getroffen worden. Treft men hem te vol, dan gaat de speelbal b.v. langs den weg, door de stippellijnen aangegeven.

Voor fig, b: Hier is

Fio. 9. de hoek stomper, dus

sterkere afwijking noodig, daarom moet men voller spelen, eenigszins met zijstoot.