is toegevoegd aan uw favorieten.

Kleine billardschool

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE KOPSTOOTEN.

Men kan natuurlijk een bal ook loodrecht of met meer of minder steil gehouden queue van boven stooten, hem op den kop treffen. De kopstoot kan voor, achter en tegelijkertijd ook meer of minder opzij plaats hebben. Na het voorgaande is het zeker niet meer noodig te verklaren, dat een kopstoot vóór een uitwerking, overeenkomende

met cue van een nalooper, een kopstoot achter eene, overeenkomende met die van een terugtrekker moet hebben. Den anders gebruikelijken bok kan men hierbij natuurlijk niet aanwenden. De linkerhand moet daarbij op de vingertoppen steunen Kopstooten zijn moeilijk, want zij stellen reeds tot voorwaarde een geoefende en zekere hand. De queue kan gemakkelijk afglijden en het laken beschadigen, al zal het

niet scheuren, zooals pIG yj

bij een schuinen lagen stoot mogelijk is.

Fig. 17 laat ons stellingen zien, waarin de geoefende speler kopstooten gebruikt.

Fig. 17a. De speelbal staat zoo dicht tusschen