is toegevoegd aan uw favorieten.

Kleine billardschool

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de beide anderen, dat geen teruglooper door lagen stoot kan worden uitgevoerd. Treft men 1 van achteren met kopstoot, zoodat hij 2 vol treft, dan zal hij terugkomen en 3 aanraken (piqué-stoot).

Fig. 17b. De ballen staan zoo, dat noch een snijden, noch een zuivere nalooper mogelijk is. Treft men 1 links, een beetje voor met kopstoot,

dan kan hij 2 zacht Jechts treffen, en 3 langs een kromme lijn bereiken, (massé-stoot.)

Fig. 17c. Een masséstoot over den band.

HET SPEL OP

STELLING Daar eene gemaakte carambole het recht geeft op verder spelen, moet de speler er op bedacht zijn, een gunstige stelling voor het verdere spel te verkrijgen, zich stelling te maken, zooals de gebruikelijke term luidt. Omdat evenwel uit een gegeven stelling dik¬

wijls op verschillende wijze carambole kan worden gemaakt, zal men die kiezen, welke voor het verdere spel de meeste kans op caramboles geeft. Daarvoor eenige voorbeelden.