is toegevoegd aan uw favorieten.

Kleine billardschool

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De speelbal krijgt een' lagen stoot op de den derden b il toegekeerde zijde. De tweede bal moet half vol getroffen worden. De speelbal gaat ineen

boog van 2 naar 3

Fig. 22. Niet zelden hoort men bij het billard den verbaasden uitroep: Hebt ge gezien, hoe vreemd de bal liep! Altijd heeft dan de aan de richting van den speelbal tegenovergestelde zijstoot plaats gehad. De op onze teekening aangegeven \errassende carambole kan gelukken, als de speelbal ver naar rechts hoog gestooten en 2 vol als bij den terugtrekker wordt getroffen.

DE AMERIKA ANSCHE SERIE.

Amerika is bekend als het land der onbegrensde mogelijkheden, ook in het seriespel. Amerikaansche billardspelers pasten het eerst de kunstgreep (truc) toe, de ballen zoo samen te spelen en samen te houden, dat een onbegrensde serie van caramboles mogelijk wordt, die aile evenwel naar een en het-