is toegevoegd aan uw favorieten.

Kleine billardschool

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zelfde voor beeld met geringe afwijkingen worden gemaakt. Alleen zachte stooten, meest dunne sneden worden aangewend, om de ballen voortdurend dicht bij elkaar te houden, die in den hoek teruggehouden, of heel langzaam en voorzichtig langs de banden voortbewogen worden. Voor den toeschouwer wordt dit door eentonigheid vervelend. Op die wijze zijn al serien, die tot in de duizenden loopen, gemaakt. Voor het maken der zoogenaamde Amerikaansche serie is in ieder geval groote kunstvaardigheid, voorzichtigheid, kalmte en volharding noodig.

Wie <de laatste carambole maakt, dus die het eerst de 30, 50 of 100, al naar dat is bepaald, heeft bereikt, heeft de partij gewonnen. Een algemeen geldige spelregel is dat evenwel geenszins. Het is veel meer gebruik, dat iedere goede carambol, onverschillig zonder of met band gemaakt, het spel kan eindigen. Alleen, wanneer het van te voren uitdrukkelijk bepaald is, heeft de tegenspeler recht op deze gunst, die hem dikwijls nog kan doen winnen, omdat hij daardoor bij gunstiger stelling mag spelen.

DE LAATSTE BAL