is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding bij de zeven ontwikkelingstrappen van het lezen leerende kind

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tergrepen gescheiden; het klankdictee maakt dit onnoodig. Bij het klankdictee (zie o. a. omslag A, B-boek II) worden zaak en teeken herhaald, waarop het vereenigen tot den woordklank volgt, „lezen".

4. Hoofdletters. Met het A, B-boek I te beginnen zijn de hoofdletters op hun plaats gebracht bij eigennamen enz.; dit is het voordeel van genoemde letters, als eerste teeken.

5. Dit A B-boek is het eerste boekje met hoofdletters -f- onderkast, natuurlijk als toepassing van de geleerde „onderkast".

Leesboekjes.

a. Voor het »vlot leeren lezen" geef ik een boek met eenlettergrepige woordjes, waardoor het kind lettergrepen leert overzien en nog niet de moeielijkheid heeft van

groep -f- groep — woordklank = woord.

b. Met het laatste boekje, als alle moeielijkheden zijn voorbereid, kan het kind zeggen: „Nu kan ik lezen".