is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding bij de zeven ontwikkelingstrappen van het lezen leerende kind

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die bewust wordt, wat hij onbewust doet. Met de actie van het denken wordt hij niet vermoeid, — zijn arbeidsvermogen daarentegen ontwikkelt elke les.

Opm. Het bewustworden van het onbewuste geldt minder voor den ien en den ■/en ontwikkelingstrap.

1. Wanneer het kind, als spontane uiting, (uit vrije beweging) van een „appel" spreekt, moeten er voorstellingen in het bewustzijn aanwezig zijn van vorm, kleur, reuk, smaak enz. meer of minder geassocieerd met andere voorstellingen als de hand, bijten, dessert of waar de appel ook vandaan komt, enz.

Teekent men die voorstellingen af, dan heeft men beeldschrift, welk schrift bij alle volkeren gebruikelijk en het oudste der wereld is.

2. Wil het kind het woord uitspreken, dan moet er in het bewustzijn eene voorstelling liggen van den geheelen klank van 't woord,

den woordklank,

die op zekeren ontwikkelingstrap nog een homogene klank is, d. i. niet zelfbewust wordt gekend als bestaande uit verschillende klanken.