is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding bij de zeven ontwikkelingstrappen van het lezen leerende kind

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3. Maar ook moet het kind — onbewust — de voorstelling bezitten van de lettergrepen, uit te spreken met verschillenden

klemtoon;

4. moet het kind — onbewust — voorstellingen hebben van het

spraakgevoel;

immers zal het achtereenvolgens

den mond openen . . . &

de lippen sluiten . . . p

den mond openen . . . é de tong tegen het harde

gehemelte brengen. . . 1;

5. moet het bij die bewegingen de heldere en fluisterende en brommende klanken voortbrengen van den woordklank Bap(p)el".

5 en 6. Het bewustworden van de letterklanken is niet van dezelfde moeielijkheid: Er zijn klinkers,

fluister-medeklinkers en brom-medeklinkers.

De klinkers leveren in vergelijking met de medeklinkers geringe moeite; het leeren onderscheiden der medeklinkers, van dien aard, dat men van bewustheid kan spreken, eischt inderdaad methodische bekwaamheid.