is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding bij de zeven ontwikkelingstrappen van het lezen leerende kind

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Daarom wil ik noemen den 5cn trap, dien van den klinker den 6en trap, dien van den medeklinker.

7- Het aannemen en onthouden van teekcns voor den letterklank kan niet als een ontwikkelingstrap beschouwd worden; het is gewone associatie.

Maar het verbinden van gegeven letterklanken tot een woord, en woorden tot zinnen, is wel degelijk een ontwikkelingstrap (spellen en lezen).

ie Ontwikkelingstrap: Beeldschrift.

Er is een tijd, dat het kind slechts met korte volzinnen spreekt, en maar half uitdrukt, wat het inwendig ziet en hoort. Laat ik maar eens tot voorbeeld nemen het heele verloop van den „mallemolen": Zien draaien,

afnemen in snelheid,

stilstaan;

uitstappen en instappen,

betalen;

gang maken,

snelle beweging,

verminderen,

stilstaan,

uitstappen.