is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding bij de zeven ontwikkelingstrappen van het lezen leerende kind

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het tegengestelde van „denken in beelden" is voor vele oudere leerlingen „sommen oplossen", taalquesties behandelen, — en zelfs 't opzeggen van eene les geschiedenis.

Bij een interessante vertelling, in heel eenvoudig gezegde woorden, wekt men bij een kind reeksen van beelden, — doch nauwelijks wordt de taal te abstract of komt er een onbekend woord, of het kind raakt de kluts kwijt, en de kinematograaf staat stil.

Zich reeksen van beelden te denken met een natuurlijk verloop is het bewustzijn ontwikkelen in de natuurlijke richting, die heel het leven noodig is, — met een verloop, waarop wij zulk een grooten prijs stellen b. v. in opstel of vertelling, of eene mondelinge uiteenzetting van zaken.

Op den eersten ontwikkelingstrap nu geef ik een reeks van prentjes in natuurlijk verloop, prentjes die afbeeldingen moeten zijn van de voorstellingen (zielebeelden).

Ook zijn er reeksen van prentjes, waarvan niet