is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding bij de zeven ontwikkelingstrappen van het lezen leerende kind

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

leeren denken, op welken ontwikkelingstrap eerst liet woordschrift kon ontstaan, waarmee onderscheiden volken uit de oudheid zich wisten te behelpen; dat vervolgens uit de prentjes van het woordschrift de hoofdletters A, B, enz. zijn afgeleid.

Laat mij dat met een Nederlandsch voorbeeld duidelijk maken.

Verondersteld ik wilde de twee lettergrepen van het woord apen in klankschrift brengen, en mijn kennissen en ik woonden aan een watertje, dat wij A noemden, — dan zou ik eerst dat watertje en voor de tweede lettergreep een pen daar achter teekenen

teekening van het teekening van watertje A "r een pen

en wij zouden elkander verstaan.

Een trap hooger evenwel ontdekten wij in andere woorden b.v. in pa den a-klank van „apen" en den p-klank van pen, en wij kwamen overeen voor den p-klank de pen te teekenen.

Voor den a-klank dat watertje, dan werd pa —

teekening der teekening van het cn pen ' watertje A.

er waren twee letterteekens ontstaan, — de letter