is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding bij de zeven ontwikkelingstrappen van het lezen leerende kind

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en toen bleek het, hoe de kinderen niet achter de questie van den klemtoon waren.

Nu kwamen er verschillen-.

Ik heet Jakob en niet Jakob Ik heet Marie en niet Marie

en bleek weer, hoezeer het waarnemen van den klemtoon een ontwikkelingstrap is: „Na eene maand hadden eene reeks te zwakke verschillen nog geen invloed gehad op menig kind, — en een nieuwe reeks moest bedacht worden met vertelling en al.

Er is een boekje vol teekeningeti en oefeningen voor dezen gewichtigen ontwikkelingstrap.

4e Ontwikkelingstrap: Spraakgevoel.

Een mooi onderwerp voor een opstel is zekei dit: Zoek eerst de Jeugd in de jeugd en alle dingen zullen u toegeworpen worden.

Wie de Jeugd in de jeugd zoekt, krijgt een hoogere wijding; hij (zij) gevoelt zich in dienst