is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding bij de zeven ontwikkelingstrappen van het lezen leerende kind

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor den leerling is, — kwam ik tot de overtuiging van een' ontwikkelingstrap.

In mijne jeugd, hoe oud ik was weet ik niet, stonden twee jongens bij twee bikkelende meisjes, — en of de naijver parten speelde weet ik ook niet, — zelfkennis is ook al een ontwikkelingstrap, — maar de andere jongen riep tegen mij:

-Jij kunt niet zeggen: Neutjes kraken zonder de lippen aan elkander te raken".

De questie behoeft niet uitgewerkt, maar het slot was, dat ik voor 't eerst van mijn leven met bewustheid de lippen op elkaar voelde gaan bij 't woord „lippen".

Zoo vonden leerlingen van boven de twaalf het eene verblijdende ontdekking, dat ze het rijmpje begrepen:

„Lust je spek of ham van daag:

Zeg eens Jan, wat moet ik koopen?

Want bij spek, je mond gaat open En bij ham, dan gaat hij toe".

De ervaring heeft een reeks van oefeningen geleverd voor den ontwikkelingstrap van het spraakgevoel, — en die zijn nu weer in een boekje verzameld.