is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding bij de zeven ontwikkelingstrappen van het lezen leerende kind

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5c en 6c Ontwikkelingstrap: Klinker en medeklinker.

Met deze trappen betreed ik het bij elke(n) onderwijzeres) bekende gebied van 't ontbinden van den woordklank in letterklanken.

Tot nu toe is woord of lettergreep > oor den leerling een homogene klank.

Op den trap van den woordklank wordt alree de klank van de lettergreep bekend, zoodat woorden als

/4bel zVmand ppen <vster

geen bezwaar opleveren, als de klanken voorgesteld worden door teekens, zoodat een kind zegt: „Bel kan ik wel teeken maar a niet", en dan gaat er een gejuich op, als gezegd wordt: „Daar heb je die A', met: „O, een chocolade-a!"

De klinker-lettergreep te vinden gaat dus nog al gemakkelijk, — maar er zijn andere klinkers b. v. de onvolkomene in bal en bel en korst en pit, — die het kind moet leeren waarnemen.

Als de klinker-lettergreep gevonden is, volgen er