is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding bij de zeven ontwikkelingstrappen van het lezen leerende kind

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oefeningen in 't opsporen van 't overeenkomstige n.1. den bekenden klinker te vinden in 't hartje van een woord en dan is 't een klinker (zie pag. 32).

De andere klinkers wisselen af met de medeklinkers van den 6e» ontwikkelingstrap, al naar zij noodig zijn, gelijk men in de handleiding kan vinden.

De 6e trap, het opsporen van de medeklinkers, is na al den voorafgaanden arbeid behoorlijk voorbereid, zoodat de „salto mortale" is te wagen met aap en aal en ik gerust de vraag durf stellen: Welk van beide woorden kunt gij heelemaal hardop zeggen. Welke niet? En verder: Bij welk van beide moet gij iets fluisteren ? Of bij „achterlijke" kinderen de vragen in omgekeerde volgorde.

Toch is er gezorgd voor een leergang:

lipletters -j- (heldere klinkers), tong-gehemelte letters,

lip-tandletters,

keelletters,

een en ander opklimmend in moeielijkheid.

Om twee redenen heb ik terstond de / en de / genomen: i° als verschil van orgaan, bij het verschil van brommen en fluisteren; 2° om eenigen voorraad van letters te hebben voor het A, B-boek n° I.