is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding bij de zeven ontwikkelingstrappen van het lezen leerende kind

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schriftsoorten.

De schriftsoorten, waarmee elk kind in een school kennis maakt, zijn o. a. de volgende:

a. Prentjes of beeldschrift, die de voorstellingen van de beteekenis of den inhoud van een woord afbeelden.

b. Klank- of phonétisch schrift, dat uit teekens bestaat:

i° voor den woord klank n.1. als muziek- en cijferschrift;

2° voor den letter klank.

Opm. i. Een 5 of J voor „sol" heeft niets te maken met de drie letters elk afzonderlijk; sol daarentegen bestaat uit drie teekens overeenkomende met de spraakbewegingen en de letterklanken.

Opm. 2. De teekens van de interpunctie zijn ook een soort van schrift. (?)

c. Dan zijn er nog klemtoonteekens als het „accent" boven het telwoord één, alsmede teekens, die aanwijzen, hoe een woord wordt uitgesproken b. v. spiritus (— — —), of hoe de maat is van een versje.

d. Nieuwe teekens heb ik moeten zoeken voor