is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding bij de zeven ontwikkelingstrappen van het lezen leerende kind

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gang van 't onderwijs voor 'taanleeren van eene letter.

Voorbeeld: n.

verschillen: een en eet.

i. Gebruik van 't woord.

De woordjes eet en een moeten als rest helder uit de vertelling te voorschijn komen zoodat de kinderziel blijde uitroept: „Eet" en „een".

Vertelling. Jan en Piet {oude bekenden) kwamen om twaalf uur uit de school. Jan liep nog met een paar jongens te praten en Piet mocht hunne geheimpjes niet weten; daarom liep hij maar hard naar huis toe.

Nu dacht hij, dat de tafel al gedekt zou staan met boterhammen, en dat moe (mama) al gereed zou zitten, om de jongens op te wachten; maar